fireklover   jels roklub farvand 1    fireklover

Reglement

Reglement for Jels Roklub. Gældende fra 2006.

 

§ 1. 

Rodragten består af: Hvid trøje med klubbens logo og grøn klubdragt med logo.

§ 2.  

Rochefen eller den vagthavende leder den alm. roning og træffer de nødvendige dis-positioner med hensyn til benyttelse af materiellet på roaftener og til klubarrangementer. Langtursroning: Se § 9.

§ 3.  

Styrmanden har det fulde ansvar for båd og besætning. Ansvaret indtræder, når båden flyttes fra sin plads og slutter, når båden i aftørret og rengjort stand atter er på sin plads. Styrmanden er den, der står nederst i roprotokollen. (tekst: styrmand)

§ 4.  

Rettighederne til at benytte klubbens forskellige bådtyper i og udenfor daglig rofarvand fremgår af klubben uddannelsesplan, der er et supplement til dette reglement.

§ 5.  

Før en båds afgang påser styrmanden, at båden med tilbehør er fuldt i orden. Før turen noteres dato, klokkeslet og navne på bådens besætning. Efter hjemkomst noteres roede km og klokkeslet for hjemkomst.

§ 6.  

Badning fra båden er forbudt.

§ 7.  

Mangler eller skader på materiellet meddeles til rovagten, hvis der er ikke er en rovagt til stede meddeles det til materialeforvalteren.

§ 8.  

Opslag i bådehuset vedrørende benyttelse af materiellet, ordensregler o.l. er at betragte som supplement til reglementet og er underkastet samme regler med hensyn til overholdelse.

§ 9.  

Før deltagelse i en langtur skal klubbens ansøgning om langture udfyldes og afleveres til klubbens rochef, som sørger for ansøgningens vurdering/underskrift . For langture gælder ”Dansk Forening for Rosports” langtursreglement.

§ 10.  

Roklubbens daglige rofarvand består af Jels Nedersø og Jels Midtsø.

§ 11.

Færdsel fra Jels Nedersø til Jels Midtsø må kun ske, hvis der er vand nok i kanalen. Her roes med padler.

§ 12.  

I vinterperioden fra standerstrygning til standerhejsning gælder klubbens vinterronings-reglementer for henholdsvis robåde og kajakker.

§ 13.  

Når vandtemperaturen er under 10 C, gælder ligeledes vinterreglementet.

§ 14. 

Der må IKKE tages passagerer med i bådene.

Jels Roklub                                                                                           redigeret 2012

                                                                                                              redigeret 2013