fireklover   jels roklub farvand 1    fireklover

Regelment Vinterroning

Jels Roklubs reglement for vinterroning

§1

Perioden for vinterroning er fra vandtemperaturen når ned til 10 grader celsius og til vandet når over 10

grader. Bestyrelsen melder ud til medlemmerne, hvornår vinterroreglement træder i kraft og ophæves.

§2

Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra solopgang til en halv time før solnedgang.

§3

Området for udøvelse af vinterroning omfatter Jels Nedersø og Jels Midtsø. Søen må på intet tidspunkt

krydses, men det er tilladt at ro hele søen rundt. Bådene må ikke befinde sig mere end maksimalt 25 meter

fra bredden.

§4

Vinterroning skal ske under hensyntagen til de hermed forbundne risici, vandtemperatur, sigtbarhed,

lufttemperatur, vindhastighed m.v., således at der kun roes, når vejrforholdene gør dette forsvarligt. Søen

skal være fuldstændig isfri.

§5

Roere, der ønsker at deltage i vinterroning, skal være frigivet, godkendt og registreret af bestyrelsen.

§6

Vinterroning må kun foregå i de af bestyrelsen udpegede både. Bestyrelsen kan dog undtagelsesvis

dispensere fra denne regel, såfremt særlige forhold gør sig gældende og sikkerheden ikke tilsidesættes.

§7

Hver roer inklusive styrmand skal under roningen bære svømme-/redningsvest/oppustelig vest. Roerne

skal bære påklædning og udstyr egnet til udøvelse af vinterroning, herunder også medbringe fuldt opladet

mobiltelefon i vandtæt etui. For robåde gælder: Der må under roningen ikke byttes plads i bådene ude på

vandet, pladsskift må kun ske ved bro. For kajakker gælder: Vinterroning må kun foregå med mindst to

kajakker i følgeskab med hinanden eller i følgeskab med andre af roklubbens både godkendt til

vinterroning.

§8

Roere, der ønsker at deltage i vinterroning, skal mindst én gang inden vinterperiodens påbegyndelse

modtage instruktion om sikkerhedsforhold ved vinterroning samt gennemgang af gældende regler herfor.

Jels Roklubs bestyrelse, 26. oktober 2016.